support

Grep IT verleent support op Linux werkstations, servers en rekenclusters.


Deze support wordt op afstand verricht of ter plekke, afhankelijk van de technische mogelijkheden en beveiligingseisen. Deze eisen kunnen varieren van speciale tokens om in te loggen, ssh, telefoon, e-mail of andere custom-made inlogmethodes.

Er zijn verschillende supportcontracten mogelijk, vaak gaat het om tweede-lijns support waarbij Grep IT alleen wordt ingeschakeld voor ingewikkeldere Linux-gerelateerde zaken. Eerstelijns support is ook mogelijk, dit is dan vaak het volledige beheer van de machines en aanverwante zaken.

Support kan gegeven worden op bijvoorbeeld de volgende zaken:
 • Het Linux besturingssysteem+utils
  • Filesharing (nfs, samba, sshfs, ftp etc)
  • TCP/IP Connectivity
  • User- en groupmanagement (bijv NIS)
  • Inpassing in bestaande Unix of Windows infrastructuur (AD koppeling)
  • Bash scripting
  • Backups
 • Mailserver: Postfix, met anti-spam en anti-virus checkers: Amavis, ClamAV
 • Firewalling, routering, NAT
 • Installatie van moeilijk te installeren software (bijv zelf moeten compileren met ingewikkelde dependencies). OpenFOAM was bijvoorbeeld moeilijk, dat gaat nu (2017+) alweer wat beter. Dit is ook afhankelijk van de gekozen distributie. Vaak moet er een compromis worden gekozen tussen de wensen/eisen van de verschillende softwarepakketten. Vaak wint de commerciële software het dan ("wij eisen CentOS 6 of 7") en dan verzorgt Grep IT het werkend krijgen van de andere (open source) softwarepakketten.

Voor Windows support en complete Microsoft omgevingen verwijzen wij u graag door naar PWA Computers dat ook gevestigd is in Noordwijkerhout.